Nowy formularz TPR

Ostatnia aktualizacja 1 rok temu przez Adam

Ceny transferowe dla niejednego przedsiębiorcy są przysłowiową „czarną magią”. Ciągle zmieniające się przepisy w prawie powodują, że ciężko odnaleźć się w coraz to nowych ustawach. Kolejną wprowadzoną zmianą przez ustawodawcę jest zastąpienie druków CIT-TP i PIT-TP, formularzami TPR-C i TPR-P. Czym jest formularz TPR? Kto jest zobowiązany do złożenia nowego formularza TPR? Jakie informacje są zawarte w formularzu TPR?

Formularz TPR

Formularz TPR to dokument zawierający szczegółowe informacje dotyczące warunków zawierania transakcji kontrolowanych. Poprzez analizę formularza TPR inspektorzy skarbowi mogą weryfikować ryzyko zaniżenia dochodu do opodatkowania w ramach cen transferowych. Co więcej, z jego pomocą są w stanie łatwiej wyznaczać podatników do kontroli podatkowych. Formularz TPR-C jest przeznaczony dla osób prawnych, zaś formularz TPR-P jest skierowany do osób fizycznych.

Kto jest zobowiązany do złożenia formularza TPR?

Obowiązek złożenia formularza TPR mają podmioty, które są zobligowane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych. Jednocześnie podmioty te przeprowadzają transakcje kontrolowane o charakterze jednorodnym, a ich wartość w ciągu roku przekracza określone limity:

  • transakcje towarowe i finansowe – 10 000 000 zł,
  • transakcje usługowe i pozostałe – 2 000 000 zł.

W przypadku nieprzekroczenia powyższych limitów, podmioty nie mają obowiązku składania formularza TPR.

Informacje zawarte w formularzu TPR

Nowy formularz TPR wymaga podania większej ilości informacji niż w przypadku deklaracji CIT-TP czy PIT-TP. W dokumencie TPR są gromadzone informacje zawierające:

  • dane identyfikacyjne podmiotu,
  • informacje finansowe podmiotu,
  • informacje o podmiotach powiązanych i transakcji kontrolowanych,
  • informacje o metodach stosowanych do badań cen transferowych,
  • informacje dotyczące analiz cen transferowych poszczególnych transakcji.

Sporządzając dokumentację cen transferowych, w tym również nowego formularza TPR warto skorzystać z usług profesjonalnego biura rachunkowego w Rzeszowie. Powierzając dokumentację wykwalifikowanej kadrze księgowej możemy być pewni, że wszystkie formalności są prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto, z pomocą biura rachunkowego możemy skutecznie zaplanować poszczególne transakcje z korzyścią dla naszej firmy.